Hem

SVIFF, från 1974 till fram till mars 2006 med namnet Sveriges invandrarförfattares förbund, grundades den 12 oktober 1974 i Mullsjö. Grundarna var Karl H Bolay, Martin Allwood, Miguel Benito och Charles Richards.

Föreningen har varit politiskt obundet och företrätt alla invandrade författares gemensamma intressen i Sverige under de år som föreningen verkat aktivt.

Syndicate content